Sommige zeggen dat ongeveer 15 tot 20% van de mensheid (hoog) gevoelig is. Dat is circa iedere vijfde of zesde persoon. Omgerekend zijn dat ongeveer twee spelers per elftal, twee tot drie ministers van het kabinet, vijf tot zes kinderen in een klas van dertig kinderen en zoveel mensen als er in de acht grootste steden van Nederland wonen bij elkaar.

Na dit te hebben gezegd wil ik benadrukken dat het percentage een benadering is van de werkelijke aantallen. Misschien zijn de ‘echte’ getallen meer 1/3 van de bevolking die op veel eigenschappen van hooggevoeligheid scoort, een ander 1/3 die op een paar scoort en 1/3 die vrij ‘robust’ om niet te zeggen ‘ongevoelig’ zijn wat hooggevoeligheid betreft.

Hooggevoeligheid is zeer divers, en – zoals je in de test kunt zien – heeft niet ieder sensitief persoon dezelfde intensiteit van sensitiviteit of dezelfde combinatie van eigenschappen waarop hij/ zij sensitief reageert. Hansje is bijvoorbeeld super sensitief voor geluid en geur, Pietje voor emoties en hij heeft een rijke fantasie. En Emma is gevoelig voor alle vier eigenschappen, maar in veel mindere mate dan Hansje en Pietje. Na wat we weten zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen zijn (hoog) sensitief. Velen zijn zich er (nog) niet van bewust dat zij deze eigenschap hebben.

(Hoog) sensitieve mensen herkennen zich in één of meerdere van de hieronder genoemde kenmerken. Het is belangrijk te realiseren dat de sterke aanwezigheid van één kenmerk voldoende is om als ‘hooggevoelig (ook hoogsensitief genoemd) in aanmerking te komen.

1: Je hebt een voorkeur voor:

 • Stilte en rust
 • Kunst en schoonheid
 • Rechtvaardigheid en respect
 • Bezieling
 • Diepere zaken, zoals je roeping
 • Spiritualiteit (ook bij seks)
 • Veel dingen; je hebt een brede belangstelling
 • Verblijf in de natuur waar je een sterke verbinding mee hebt

 2: Je gedraagt je op een specifieke manier:

 • Je bent creatief, plichtsgetrouw, gewetensvol, perfectionistisch
 • Je houdt er niet van als er op je vingers wordt gekeken
 • Je functioneert het beste in je eigen tempo
 • Je leert vaak snel
 • Je doet vaak voorzichtig omdat je snel gevolgen kan overzien
 • Je vindt kwaliteit en voldoening net zo belangrijk als salaris
 • Je lijkt over een zesde zintuig te beschikken

3. Je registreert op een specifieke manier:

 • Oog voor details.
 • Denken in beelden/plaatjes
 • Intensieve en gedetailleerde waarneming (horen, zien, ruiken, proeven, voelen)
 • Sterk vermogen sferen en stemmingen van anderen aan te voelen
 • Meer bewust van subtiele signalen uit de omgeving, zo kan je bijvoorbeeld
 • Snel een situatie inschatten en waarnemen of iets congruent is of niet (bijvoorbeeld of iemand doet wat hij zegt, of zegt wat hij doet)
 • Zintuigen kunnen scherper zijn
 • Ervaart een gevoeligheid voor paranormale zaken (lichtwezens, entiteiten)
 • Ervaart gevoeligheid voor pijn
 • Ervaart sterke emoties

4. In jouw relatie met andere mensen:

 • Kun je je goed inleven in anderen en waarnemen wat een ander nodig heeft
 • Zowel stemmingen van anderen als die van jezelf heel sterk ervaren
 • Kun je een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben
 • Kun je sferen en stemmingen van anderen goed aanvoelen. Door deze eigenschap kun je een ander gemakkelijk en snel helpen
 • Kun je door onvriendelijke opmerkingen snel van streek raken en je kunt geraakt worden door hartelijke opmerkingen
 • Je kunt meestal alleen aan iets of iemand hechten als er gevoel aan te pas komt
 • Je wilt anderen graag helpen en hen bijstaan

5: Innerlijk ervaar je:

 • Een rijke innerlijke belevingswereld die vaak samengaat met dromen en fantaseren
 • Zeer goed ontwikkelde intuïtie
 • Moeite om in je eigen energie te blijven (zo kan je bijvoorbeeld worstelen met jezelf ‘afschermen’; je bent als het ware een Kameleon) en daardoor kan je:
  • Emoties van anderen op jezelf betrekken
  • Gemakkelijk overvoerd raken in een omgeving met veel indrukken (bijvoorbeeld door mensen en/of geluiden) en je vermoeid of leeg voelen
  • Snel last hebben van stressverschijnselen
  • Vaak stemmingswisselingen ervaren
  • Een gevoeligheid voor verslavingen, eetstoornissen of depressie ervaren;
 • Dat je veel tijd nodig hebt om bij te komen van indrukken/gebeurtenissen (je bent dan graag alleen)
 • Dat je je niet altijd begrepen voelt en daardoor dwars doet, of je terugtrekt
 • Een lager gevoel van eigenwaarde, wat samen kan gaan met verlegenheid
 • Meer dan gemiddeld onder de indruk zijn van een film op TV, of een boek, kunst of muziek

Deze eigenschappen kunnen voor klachten van de gevoelige persoon zelf zorgen. Enkele hiervan kunnen zijn:

 • Gevoel van onrust door prikkels van buitenaf
 • Veel tijd nodig om indrukken te verwerken en weer tot zichzelf te komen
 • Zich snel zorgen maken en snel overstuur raken
 • Relatief sneller klachten als stress, spanningen, angsten en vermoeidheid ervaren
 • Fysieke klachten als maag- en darmklachten, hoofdpijn en allergieën
 • Moeilijk een ritme in het leven vinden
 • Moeite met plannen en scheppen van structuur
 • Moeite met veranderingen in het leven
 • Erg kieskeurig zijn en daarmee jezelf in de weg staan

Zoals uit deze lijst af te leiden valt is hooggevoeligheid een gezindheid, die zinvol en nuttig kan zijn.  Het is geen ziekte van het lichaam of de geest, maar een volledig natuurlijke variatie, zoals zwart haar. Tot nu toe blijkt uit tweelingstudies en ander onderzoek dat hooggevoeligheid erfelijk kan zijn maar het kan ook een generatie overslaan. Daarnaast lijkt hooggevoeligheid ook te kunnen ontstaan als een persoon constant met alle zinnen ‘op scherp’ staat, bijvoorbeeld door een onveilige of traumatische jeugd.

In de maatschappij zoals die op dit moment georganiseerd is kan hooggevoeligheid makkelijk ervaren worden als iets lastigs, onwenselijk of zelfs als een stoornis. Deze perceptie geldt zowel voor de persoon zelf als voor minder gevoelige mensen in de omgeving. Is de hooggevoelige persoon zich echter bewust van zijn giften en uitdagingen dan kan hij/zij een waardevol lid van elke groep zijn.

 

En ten slotte wil ik iedereen nog meegeven:

Hooggevoelig of minder gevoelig-je bent uniek!

Kies ervoor om jouw gift met de wereld te delen.

Er is niemand zoals jij.

 

Lees meer hier.

Bron: Ontdekkingsreis Hoogsensitiviteit. Anke Weber Smit, 2017.

Image credit