'Projectweek Geluk', Leonardo College (Leiden)

leonardocollegelogoGeluk is een universele behoefte van mensen, ongeacht leeftijd, sexe of cultuur. Hoe krijgt deze behoefte vorm in het onderwijs van vandaag? Het Leonardo college nodigt de leerlingen uit om hier over na te denken, te ervaren en ideeën over te vormen die van nut kunnen zijn voor zichzelf, de school en de samenleving. Van 7 t/m 11 november is de 2e keer een projectweek van 4 vwo van het Leonardo College over geluk.
Ik zal hierbij, samen met leerkrachten en andere mensen van het ‘geluksteam‘, de workshops voor de leerlingen vormgeven en begeleiden.
leonardocollegegroepwebsiteIn 5 groepjes van 4 a 5 leerlingen gaan de leerlingen aan de slag met één van de 6 thema’s die bijdragen aan meer geluk. Ze zoeken antwoorden op de leervragen die ze vaststellen aan het begin van de week.  De thema’s worden begeleid door professionals uit Leiden en omgeving die de leerlingen uitdagen om zowel kennis te nemen van de theorie, die te toetsen in de praktijk, als wel zelf de ervaring aan te gaan. Hierbij is oog voor het individu, de school en de maatschappij als geheel.
De thema’s zijn afgeleid uit de resultaten van diverse onderzoeken naar geluk.

  1. Natuur
  2. Relaties en geven
  3. Bewegen en spelen
  4. Ontwikkelen en leren
  5. Zingeving en bewustzijn

Onderzoek naar geluk wijst steeds uit dat het ervaren van geluk een combinatie is tussen zaken waar je geen invloed op hebt, zoals waar je bent geboren, welke familie, je cognitieve vermogens etc, en zaken waar je wel invloed op hebt. Zo’n 40 % van je gelukservaring hangt samen met de aandacht die je schenkt aan de thema’s die we hebben benoemd.
Samen met de leerlingen gaan we deze thema’s onderzoeken. De leerlingen krijgen handvatten om uit te vinden wat voor hen echt belangrijk is en hoe ze dat binnen de school ook plek kunnen geven. De ‘Geluksles’ (eindpresentatie) zal een van de thema’s verder uitdiepen, en maakt gebruik van theorie, praktijk en eigen ervaring. De leerlingen krijgen als opdracht mee om het publiek ook actief  te betrekken, iets te laten ervaren en met elkaar in gesprek te laten gaan.
In maart 2014 was eveneens al een geluksproject gelanceerd. Het was heel bijzonder om te zien hoe de leerlingen eerst wat onwennig waren met het onderwerp maar al vrij snel inzagen hoe belangrijk het onderwerp voor hen was, juist ook omdat hun eigen ervaring en behoefte een rol mochten spelen. Ze hebben kennisgemaakt met allerlei aspecten van geluk, soms ver buiten hun comfortzone. Aan het einde van de week had iedereen een eigen verhaal over geluk, en konden ze dat met enthousiasme en kracht overbrengen. Dat was indrukwekkend om te zien.
Op vrijdagmiddag presenteren de leerlingen hun ervaringen in een Geluksles.  Deze eindpresentaties zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.
 
Wat? Projectweek voor 4 VWO – Leonardo College te Leiden
Wanneer? 7-11 november 2016
 
Eindpresentatie:
11 november, 14.00-16.30 uur
Dé Plek, Kanaalpark 157, 2321 JW Leiden

 
De toegang is gratis!
Iedereen welkom!
 

Image credit