Home > Consulten > (Hoog) gevoeligheid > Ben jij (hoog) gevoelig? TEST

Ben jij (hoog) gevoelig? TEST

Beantwoord alle vragen door JA of NEE aan te kruisen, afhankelijk van wat voor jou van toepassing is.

Vraag Ja Nee
1 Ik betrek veel dingen van andere mensen op mijzelf.
2 Stemmingen van anderen beïnvloeden mij.
3 Voor pijn ben ik nogal gevoelig.
4 Met drukte om mij heen,merk ik dat ik het gevoel krijg mezelf terug te trekken of af te zonderen.
5 Ik ben gevoelig voor de effecten van koffie(cafeïne).
6 Ik heb soms last van sterke geuren, kleding die kriebelt of sirenes.
7 Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld en fantasie.
8 Ik vind harde geluiden niet fijn.
9 Bepaalde muziek kan bij mij al gauw een emotie oproepen.
10 Ik ben perfectionistisch.
11 Ik kan gemakkelijk ergens van schrikken.
12 Ik schiet in de stress als ik veel moet doen in korte tijd.
13 Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
14 Ik doe mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
15 Ik kijk niet graag naar gewelddadige films of tv-shows.
16 Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.
17 Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.
18 Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.
19 Ik ben vaak moe, leeg en uitgeput.
20 Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
21 Ik kan voelen welke stemming er ergens heerst en probeer die vaak te veranderen.
22 Als ik honger heb, heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur en kan ik chagrijnig worden.
23 Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers wordt gekeken, word ik daar nerveus van.
24 Ik ervaar veel emoties in mijn dagelijkse leven.
25 Ik heb moeite om voor mijzelf op te komen en mijn grenzen aan te geven.

Tel het aantal keren waarbij je met JA geantwoord hebt op.

Uitslag HSP test

Als je minimaal 12 vragen met JA hebt beantwoord, dan ben je waarschijnlijk (hoog)gevoelig bent. Het kan echter ook zijn dat je minder dan 12 vragen met JA beantwoord hebt en alsnog (hoog)gevoelig bent. Dat kan door jarenlange ontkenning ontstaan, en de wens, ‘gewoon in de maatschappij te functioneren’.
Je hebt hoe dan ook welkom bij mij voor een gratis informatief kennismakingsgesprek van ongeveer een uur. Dan komen we er snel samen achter of en zo ja, in welke mate jij (hoog)gevoelig jij bent. En hoe je meer van je deze kwaliteit kunt genieten.