Home > Consulten > (Hoog) gevoeligheid > Ben jij (hoog) gevoelig? TEST

Ben jij (hoog) gevoelig? TEST

Beantwoord alle vragen door JA of NEE aan te kruisen, afhankelijk van wat voor jou van toepassing is.

VraagJaNee
1Ik betrek veel dingen van andere mensen op mijzelf.
2Stemmingen van anderen beïnvloeden mij.
3Voor pijn ben ik nogal gevoelig.
4Met drukte om mij heen,merk ik dat ik het gevoel krijg mezelf terug te trekken of af te zonderen.
5Ik ben gevoelig voor de effecten van koffie(cafeïne).
6Ik heb soms last van sterke geuren, kleding die kriebelt of sirenes.
7Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld en fantasie.
8Ik vind harde geluiden niet fijn.
9Bepaalde muziek kan bij mij al gauw een emotie oproepen.
10Ik ben perfectionistisch.
11Ik kan gemakkelijk ergens van schrikken.
12Ik schiet in de stress als ik veel moet doen in korte tijd.
13Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
14Ik doe mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
15Ik kijk niet graag naar gewelddadige films of tv-shows.
16Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt.
17Veranderingen in mijn leven brengen mij van mijn stuk.
18Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan.
19Ik ben vaak moe, leeg en uitgeput.
20Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
21Ik kan voelen welke stemming er ergens heerst en probeer die vaak te veranderen.
22Als ik honger heb, heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur en kan ik chagrijnig worden.
23Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers wordt gekeken, word ik daar nerveus van.
24Ik ervaar veel emoties in mijn dagelijkse leven.
25Ik heb moeite om voor mijzelf op te komen en mijn grenzen aan te geven.

Tel het aantal keren waarbij je met JA geantwoord hebt op.

Uitslag HSP test

Als je minimaal 12 vragen met JA hebt beantwoord, dan ben je waarschijnlijk (hoog)gevoelig bent. Het kan echter ook zijn dat je minder dan 12 vragen met JA beantwoord hebt en alsnog (hoog)gevoelig bent. Dat kan door jarenlange ontkenning ontstaan, en de wens, ‘gewoon in de maatschappij te functioneren’.
Je hebt hoe dan ook welkom bij mij voor een gratis informatief kennismakingsgesprek van ongeveer een uur. Dan komen we er snel samen achter of en zo ja, in welke mate jij (hoog)gevoelig jij bent. En hoe je meer van je deze kwaliteit kunt genieten.