Quiz!

Wat is hoogsensitief?

Met deze quiz kun je op een speelse manier testen wat je over (hoog) sensitiviteit en gedragsafwijkingen weet, of denkt te weten. Ik vermoed dat je nog voor verrassingen komt te staan en misschien merk je zelfs dat je overtuigingen, wat je ment zeker te weten, sterker zijn dan je denkt.
 

HSP-quiz-afbeelding-verhouding-percentage-verdeling-inzichtelijk-wat-is-HSP-Wat-is-hooggevoeligVoor de HSP quiz heb je nodig:

 • 1 A3 papier
 • Papier, schaar en stift (om eigenschappen over te schrijven)

Stap 1) Maak op het vel papier een tabel met 4 columns en 23 rijen.
In de columns schrijf je op volgorde: HSP – ADHD – ADD – autistisch spectrum.
De rijen laat je voorlopig nog open.
 
Stap 2) Knip de volgende eigenschappen uit. Maak er rechthoekige stukjes van zodat ze mooi in het tabel passen wat je gemaakt hebt Lijst met eigenschappen:

 • raakt overprikkelt (opstandig, overspoeld, boos) door geluid, drukte, etiketten, pijn, licht)
 • verwerkt info via beeld denken (zien/voelen)
 • heeft baat bij leersysteem training
 • heeft baat bij life-coaching om zelfvertrouwen te verhogen
 • sociaal en betrokken
 • verbaal sterk
 • heeft mogelijk leerproblemen
 • hyperactief na overprikkeling
 • kunnen aanpassen aan situaties mits goed voorbereiding en uitleg
 • herkennen, tonen, begrijpen en voelen emoties
 • leggen verbanden, snappen context, passen kennis creatief toe, fantasievol
 • eerst denken dan doen
 • moeite met verandering of wisselende gezichten, vaste gewoontes hebben
 • hoogbegaafd of wijs voor de leeftijd
 • eerst doen dan denken
 • moeite met aandacht richten
 • altijd hyperactief/wiebelig/impulsief
 • apathisch bij overprikkeling
 • zijn heel moeilijk te corrigeren
 • inlevend, zelfreflectie, diepgang
 • voelen emoties, stemmingen, sfeer en intenties v anderen
 • rustig, op de achtergrond

(tip: je kunt de eigenschappen ook overschrijven en de quiz na het lezen van het boek nog eens doen. Het is vast spannend om te kijken, hoe je kiest als je alle informatie kent die in het boek staat).
 
Stap 3) Verdeel de briefjes onder de medespelers.
 
Stap 4) Om de beurt mag iedereen een briefje met een eigenschap in een vakje van de tabel leggen waar hij denkt dat de eigenschap hoort (bijvoorbeeld: ‘verlegen’ bij HSP).
 

HSP of niet HSP?

Nadat iedereen zijn briefjes heeft geplaatst kun je met elkaar in gesprek gaan over het resultaat, de tabel die jullie samen gemaakt hebben.  Vraag je bijvoorbeeld af:

 • Is iedereen het eens met de indeling?
 • Heb je eigenschappen die je bij meer dan een ziektebeeld zou willen posten?
 • Zo ja, welke zijn dat? Maak dan desgewenst nog extra briefjes en leg die in je tabel.
 • Wat valt je het meeste op als je naar de beplakte tabel kijkt?

Veel plezier!
(Het antwoord van de quiz vind je mijn boek ‘Ontdekkingsreis hoogsensitiviteit’ (hoofdstuk 4, tabel 2).
 
Je kunt mij ook een mail sturen en dan ontvang je het antwoord van mij persoonlijk.